• Illustrative image
  • Illustrative image
  • Illustrative image
  • Illustrative image
  • Illustrative image

Vitajte na stránke venovanej predsedníctvu Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v oblasti štatistiky

detail

Slovensko predsedá Rade Európskej únie v 2. polroku 2016. Štatistický úrad Slovenskej republiky má tú česť predsedať zasadnutiam pracovnej skupiny Rady pre štatistiku, a teda organizovať činnosť a viesť rokovania o legislatívnych návrhoch v oblasti štatistiky.

Hlavné ciele slovenského predsedníctva sú stanovené v programe predsedníckeho TRIA Holandsko - Slovensko - Malta. Aby ich slovenské predsedníctvo dosiahlo, bude stavať na výsledkoch predchádzajúcich predsedníctiev, najmä holandského. Slovenské predsedníctvo tiež vyvinie úsilie, aby výrazne pokročilo v nových legislatívnych návrhoch predložených Komisiou.

Slovenský predsednícky tím sa teší na úzku spoluprácu s členskými štátmi, s partnermi z predsedníckeho TRIA, s Európskym parlamentom, s Komisiou a s ostatnými zúčastnenými stranami.

KALENDÁR ZASADNUTÍ

Pracovná skupina Rady pre štatistiku bude zasadať v nasledovné dni (2016):

Logo of the SO SR

KONTAKT

Štatistický úrad Slovenské republiky

Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika

www.statistics.sk