Illustrative image

Aktuality
 

detail

Odovzdanie predsedníctva

19. decembra 2016

Za účasti predstaviteľov Eurostatu a zástupcov štatistických úradov Holandska, Malty a Slovenska sa v Košiciach uskutočnilo oficiálne odovzdanie slovenského predsedníctva zasadnutiam pracovnej skupiny Rady pre štatistiku v rámci predsedníctva SR v Rade Európskej únie nastupujúcej predsedníckej krajine - Malte.

Zasadnutie pracovnej skupiny Rady pre štatistiku 6. decembra 2016

16. decembra 2016

Na úvod posledného zasadnutia pracovnej skupiny Rady pre štatistiku počas slovenského predsedníctva odznela prezentácia Generálneho sekretariátu Rady o novej budove Rady EÚ EUROPA.

Nariadenie o štatistike železničnej dopravy bolo zverejnené dňa 23. novembra 2016 v Úradnom vestníku EÚ

25. novembra 2016

Nariadenie o štatistike cien zemného plynu a elektriny a nariadenie o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách boli zverejnené dňa 17. novembra 2016 v Úradnom vestníku EÚ

23. novembra 2016

25. októbra 2016 sa konala konferencia „Štatistika – zrkadlo spoločnosti“

26. októbra 2016

Dokument na zasadnutie pracovnej skupiny Rady pre štatistiku dňa 19. októbra 2016 bol zverejnený

17. októbra 2016

Nariadenie o Extrastate bolo zverejnené dňa 30. septembra 2016 v Úradnom vestníku EÚ

10. októbra 2016

Dokument na zasadnutie pracovnej skupiny Rady pre štatistiku dňa 30. septembra 2016 bol zverejnený

27. septembra 2016

Komisia prijala nový návrh nariadenia o predĺžení európskeho štatistického programu na roky 2018-2020

20. septembra 2016

Dňa 7. septembra 2016 Komisia prijala návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 predĺžením jeho trvania na roky 2018 až 2020.

Komisia prijala návrh nového rámcového nariadenia pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností (IESS)

26. augusta 2016

Dňa 24. augusta 2016 Komisia prijala návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností na základe údajov na individuálnej úrovni získaných zo vzoriek.

Zrušenie zasadnutia pracovnej skupiny Rady pre štatistiku plánované na stredu 7. septembra 2016

26. júla 2016

Zasadnutie pracovnej skupiny Rady pre štatistiku, ktoré bolo plánované na stredu 7. septembra 2016, bolo zrušené. Dôvodom zrušenia je skutočnosť, že nie je predložená relevantná problematika na prerokovanie.

Prevzatie predsedníctva Štatistickým úradom Slovenskej republiky od Štatistického úradu Holandska

6. júla 2016

28. júna 2016 sa uskutočnilo v Hágu stretnutie k prevzatiu predsedníctva pracovnej skupiny Rady pre štatistiku Štatistickým úradom SR od Štatistického úradu Holandska.

Zrušenie zasadnutia pracovnej skupiny Rady pre štatistiku plánované na stredu 20. júla 2016

1. júla 2016

Zasadnutie pracovnej skupiny Rady pre štatistiku, ktoré bolo plánované na stredu 20. júla 2016, bolo zrušené. Dôvodom zrušenia je skutočnosť, že nie je predložená relevantná problematika na prerokovanie.

KALENDÁR ZASADNUTÍ

Pracovná skupina Rady pre štatistiku bude zasadať v nasledovné dni (2016):

Logo of the SO SR

KONTAKT

Štatistický úrad Slovenské republiky

Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika

www.statistics.sk